תאור

עמותת "שמחה לילד" הוקמה במטרה לסייע וללוות לילדים חולים ומשפחותיהם.
הפרויקט כלל פיתוח ועיצוב אתר אינטרנט המבוסס על מערכת ניהול תוכן בקוד פתוח.