תאור

אלפא צ’ק, עוסקת בתחום המגנוט והדפסת צ'קים.
הפרויקט כלל עיצוב אתר אינטרנט המבוסס על מערכת ניהול תוכן בקוד פתוח.